Om Hirtshals Fiskeriudvikling

Om Hirtshals Fiskeriudvikling

Hirtshals Fiskeriudvikling er en ny organisation, som blev etableret 24. november 2016 af Fiskeauktion Nord, Hirtshals Fiskeeksportørforening, Fiskernes Fiskesortering og Hirtshals Fiskeriforening. Formålet med etableringen er, at styrke muligheden for at løfte i flok, samt støtte op om og medvirke til at skabe vækst i fiskeriet og de relaterede erhverv i Hirtshals.

Hirtshals Fiskeriudvikling vil arbejde for:

  • At styrke og fremme samarbejdet mellem fiskeriets parter i Hirtshals.
  • At professionalisere arbejdet i de involverede foreninger og virksomheder.
  • At fastholde og bidrage til at udvikle eksisterende virksomheder indenfor fiskeriet og fiskeindustrien i Hirtshals.
  • At bevare og skabe arbejdspladser.
  • Afsætningsfremme
  • Råvaretilførsler

Pr. 1. januar 2017 blev Steen Hjulskov ansat som direktør, til at varetage driften af organisationen. Steen kom fra en stilling som udviklingschef hos Hirtshals Havn, hvor han bl.a. varetog udviklingen indenfor fiskeriet.